Hírlevél feliratkozás
Ezotéria

Mars a jegyekben

asztrológia, csillagjegyek, Mars, önismeret

Azok számára, akik tudják, hogy egyéniségük, jellemük, karakterük, életfeladatuk...

Azok számára, akik tudják, hogy egyéniségük, jellemük, karakterük, életfeladatuk, erősségeik és gyengeségeik mind kiolvashatóak az asztrológiai képletükből, talán azt is tudják, a Mars jegye azt mutatja meg, ki, hogyan érvényesíti akaratát és milyen módon fejezi ki a vágyait a környezete számára.


A Mars a Kosban
Önérvényesítése versengő szellemű, közvetlen, türelmetlen. Új élményekre törekszik, és ezekbe sok energiát fektet.
Jó érzéke van az új vállalkozások elindításához, vagy technikai újításokhoz.
Nyughatatlan, erősen vágyorientált. Szüksége van a kihívásokra, az akadályok leküzdésére, amelyek folyamatosan biztosítják motivációt számára. Nyughatatlan természete esetleg veszélybe sodorhatja a sikerességét.
Cselekedeteit kezdeményezőkészség, akaraterő és fáradhatat¬lanság jellemzi. A dolgok lényegét intuitíven ragadja meg.

A Mars a Bikában
Önérvényesítésére a stabilitás, a megalapozottság, a konzer¬vativizmus és a makacsság jellemző.
Nehezen indul be a cselekvésre, de ha elkezd valamit, cselekvése erőteljes és kitartó Elsősorban a dolgok stabilizálására, a produktivitásra és egyszerű örömök elérésére koncentrál. Sok eset¬ben van kreatív és/vagy művészi érzéke.
Kezdeményezőkészségét és hajtóerejét anyagi megfontolás és haszonszerzés színezi. Vágyai elérésében az hátráltathatja, hogy meg van elégedve magával és a dolgok jelenlegi állásával.
Erősen hatnak rá az érzékszervei révén szerzett tapaszta¬latai, valamint az élet természetes ciklusai.

A Mars az Ikrekben
Önérvényesítése rugalmasság, ügyesség jellemző.  
Kommunikatív, szereti megmutatni milyen sok minden¬hez ért.
Vágyai gyorsan változnak. Gyakran bizonytalan benne, hogy mit is akar tulaj¬donképpen, így aztán könnyen célt téveszt. Libidójára erősen hatással vannak az elgondolkodtató beszélgetések, a furcsa és új ötletek. Nagyon nyitott szellemű.
Döntéseire erősen hatással van a pillanatnyi helyzet, és az, hogy hirtelen mi jut eszébe.
Kezdeményezőkészségét és hajtóerejét kapcsolatteremtések¬re összpontosítja, amelyek inspirálják a tanulásra és új képességek kifejlesztésére. Igyekszik jóindulatát kifejezni.

A Mars a Rákban
Önérvényesítése közvetett. Együttérző, érzékeny, félénkség jellemzi akarata kinyilvánításában.
Erős igénye van rá, hogy tisztában legyen a gyökereivel és a hagyományokkal. Ez határozza meg sokszor vágyait és életcélját is.
Kezdeményezőkészségét erősen befolyásolja hangulata és akaraterejét kedvetlensége és óvatoskodása akadályozhatja, de akit szeret, azért vakme¬rően mindenre képes.
Testi és szexuális energiáját, határozottságát tudat alatt meghúzó¬dó érzelmei és félelmei gátolhatják, mert sebezhetővé teszik, és úgy érzi, hogy védelemre, pátyolgatásra van szüksége.
Vágyai megvalósításáért szívósan és nagy ötletességgel küzd, közben ösztönösen védi énjét a káros behatásoktól. Céljai¬ért folytatott küzdelmében jó érzéke van a megfelelő időzí¬téshez.

A Mars az Oroszlánban
Önérvényesítésében határozott, meleg, sugárzó, kifejező, és gyakran ar¬rogáns.
Vágyainak kifejezését erősen színezi a büszkeség és az elis¬merés iránti igény.
Kezdeményezőkészségét és erejét magabiztosan, kreatívan és nagy életerővel fejezi ki.
Erősen igényli, hogy nagyra értékeljék és elismerjék szexuá¬lis, testi és alkotóerejét. A figyelem és elismerés megnöveli testi és szexuális teljesítőképességét.
Az önérvényesítés nála azonos magával az önkifejezéssel, és ennek lendülete viszi el vágyai megvalósításához. Könnyen válhat törtetővé és mások elnyomójává.

A Mars a Szűzben
Önérvényesítésében szerény, segítőkész, kötelességtudó.  Elemző észjárású, kiváló ítélőképessége van, ám sokszor kicsinyesen kritikus.
Maximalizmusa sokszor befolyásolja határozottságát, kezdeményezőkészségét, alaposságát.
A határozott cselekvésben önkritikai hajlama és a részletek túlzott figyelembevétele hátráltathatja.
Testi energiájára és akaraterejére az van befolyással, hogy mennyire tudja kiélni mások szolgálata iránti vágyát. Ké¬pes nagyon keményen dolgozni, közben gyakorlatias eszét is használja.
Mikor vágyai eléréséért küzd, a tökéletesség lebeg a szeme előtt.

A Mars a Mérlegben
Önérvényesítése során együttműködő, jó modorú, közvetlen. Társaságkedvelő.
Minden cselekedetében az a vágy vezérli, hogy kiegyensú¬lyozza a szélsőségeket, elsimítsa a konfliktusokat.
Testi energiájára és határozottságára az van jó hatással, ha ki¬elégítőek a társas kapcsolatai. Vágyik a kellemes esztétikai élményekre.
Kezdeményezőkészségét és hajtóerejét tapintatosan és ügye¬sen alkalmazza, amellyel kiegyensúlyozottságra és korrektségre törekszik.
A lehetőségek folyamatos mérlegelése miatt határozatlanná válhat, és ez akadályozhatja vágyai megvalósításában.

A Mars a Skorpióban
Önérvényesítése intenzív, magával ragadó, szenvedélyes és energikus.  Testi energiáját és kezdeményezőkészségét erős vágyak, éles helyzetek, kihívások fokozzák fel. Rendkívül kitartó tud lenni.
Szexuális ösztöne arra irányul, hogy mély érzelmi kapcsolatot alakíthasson ki; és hogy átélhesse a valódi intenzitást. Érzelmei erejét le kell vezetnie, vagy át kell alakítania ahhoz, hogy ne zavarják vágyai megvalósításában. Ítélőképességét és önkifejezési szabadságát zárkózottsága, védelem iránti igénye és túlzott önuralma akadályozhatja.

A Mars a Nyilasban
Önérvényesítésében becsületes, idealista, energikus, impul¬zív, olykor tapintatlan.
Hogy mit akar, annak eldöntésében mindig hite, erkölcse és inspirációja vezérli.
Akkor igazán határozott, és akkor képes radikális cselekvésre, ha valamilyen eszme vagy valamilyen vízió lebeg előtte. A kaland kelti fel testi és szexuális izgalmát.
Kezdeményezőkészségét és hajtóerejét az önjobbítás ösztöne, és az elfojthatatlan felfedezési vágy színezi.

A Mars a Bakban
Önérvényesítésében óvatos, komoly, tekintélytisztelő, ambi¬ciózus. Nagy önfegyelem jellemzi. Vágyainak megvalósításában a mindenki által elfogadott és megszokott eszközöket alkalmazza, ám konokul és kitartóan küzd, melyben nagy segítséget jelent céltudatossága, összpontosított energiái.
Ítélőképességéhez meggondolt tervszerűség, számítás és türelem társul.
Testi energiáját és hajtóerejét általában személyes anyagi ér¬dekeltségei és hosszú távú tervei érdekében veti be. Szexuális ösztönét nem engedi szabadjára, de attól az még erős és föld jellegű.

A Mars a Vízöntőben
Önérvényesítésére az intelligencia, az individualizmus, szeszélyesség, függetlenség jellemző.  Kezdeményezőkészségét és akaraterejét az színezi, hogy fo¬kozott igénye van az önkifejezés teljes szabadságára.  Lázadói hajlama hátráltathatja céljai elérésében, de reformá¬lási, forradalmasítási ösztöne megfelelő mederbe terelés¬sel kreatívvá tehető.
Szenvedélyes vágyainak kifejezésre juttatásában távolságtartása és tudományos jellegű objektivitása hátráltathatja.
Testi energiájára és szexuális ösztönére a szabadság érzete, a kísérletezgetés, az új lehetőségek izgalma vagy valami¬lyen új eszme hat serkentően.

A Mars a Halakban
Önérvényesítésében idealista, együttérző, békülékeny és alapvetően jóindulatú.
Önérvényesítését és határozottságát személyiségének és érzelemvilágának alapvető sebezhetősége gátolhatja. Érzékenység és együttérzés színezi kezdeményezőkészségét és akaraterejét.
Testi energiájára és szexuális ösztönére mindig nagy befo¬lyással vannak álmai, hangulatai és érzelmei.
Vágyait finom eszközökkel igyekszik megvalósítani. Ebben inspirációjára, intuíciójára vagy valamilyen vízióra tá¬maszkodik. 

(Stephen Arroyo nyomán)


Írta: Buczkó Judit

 Kapcsolódó információk

Cikkek

Vörös hullám - Kék napja
A kék hullám varázslata
Szaturnusz búcsúja a Mérleg jegyétől
Fehér hullám, Sárga napja
A Halak hava 3.rész

       

Események

Ember-és önismereti kiscsoport indul Debrecenben
Asztrológia oktatás Debrecenben-Távoktatásban is!
Új önismereti pszichodráma csoport Debrecenben!
Családállítás Hellinger terápiás alapokon Debrecen január 15.
Pszicho-asztrológia oktatás Debrecenben

Szakértők

Simonné Gaál Katalin
asztrológus

Termékek

 
  HIRDETÉS

 
 

   Regisztráció szakértőknekSzakértői bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó


Elfelejtett jelszó
Regisztráció

 
  HIRDETÉS

 
 

Kiemelt partnerek - Ha információra vágysz...

 
  HIRDETÉS

 
 

Címkék

  HÍD Program HÍD Egészségkártya

 

 

Rólunk        GY.I.K.       Felhasználói feltételek       Impresszum        Kapcsolat        Médiaajánlat        RSS