Hírlevél feliratkozás
Ezotéria

Sors és szinkronicitás III.

Sors, szinkronicitás, metanoia, asztrológia, önismeret

A jelek hatnak, nem kell őket túlmagyarázni, úgyis kivonják magukat a logikai kontroll alól.

Szerző

Artemisz Önismereti Műhely
pszichodráma vezető

A jelek hatnak, nem kell őket túlmagyarázni, úgyis kivonják magukat a logikai kontroll alól. Egyszerűbben: A jelek nem vezetnek sehová, ha nincs hozzáértő tudat, érettség, jártasság ebben a „nyelvjárásban”!

Sokszor halljuk a „vak végzet” fogalmát… , ezek tükrében ki a vak igazán? Ismét megállapíthatjuk, hogy az egyén önismereti szintje alapvetően meghatározza, hogy van-e látása és hallása erre a teljesebb világra.

A homály oszlatásában, a tisztább látásban és hallásban vezethet bennünket Hermész, aki az istenek küldötteként bejáratos volt mindhárom síkra. Az emberi világba éppúgy, ahogyan az isteni szférákba és az alvilágba is. Ez egy beavatói minőséget jelez, a tudást közvetíti a síkok között, segítve a szimbólumok többsíkú értelmezését, megértését.
 
A bölcsesség szimbóluma a felemelkedett kígyó, melyből kettőt is találunk Hermész pásztorbotján a caduceuson. Ábrázolásain az egyik kígyó fekete és a világot átható női, dinamikus, lunáris energiákat, a másik kígyó fehér és a férfiúi, statikus, szoláris energiákat jelzi. Kettőjük egymásba fonódása hozza létre a közös utat, amely a felemelkedő isteni erők útja, azaz az individuáció, másként a szellemi kiteljesedés.

A sors kérdései mindig is izgatták az egyént. A kiismerhetetlen rejtőző jövő, váratlan helyzeteket, fordulatokat tartogat az egyén számára. Hogy oldja létbizonytalanságát, feszültségét, életének menetét valamennyire kontrolálhatónak higgye, azért különböző módszerekkel megpróbálta kikémlelni a „jövőt”, azaz az előtte álló sorshelyzeteket. Ez a vágy hozta létre a sokféle jóslási-technikát a világban, melyek az analógiás gondolkodási módra épülnek. Ezeket nevezzük divinációs eszközöknek. Kezdetben az emberen kívüli világ megfigyeléséből indultak ki, pl. madarak röpte, állati szervek állapota stb., majd egyre több módszer kapcsolódott az emberhez, ilyen pl. a tenyérjóslás.

De mi is valójában a sors? Egy olyan filozofikus kérdéssel találkozunk, mely minden egyes magtalált válaszon keresztül továbbkérdezésre, így fejlődésre késztet bennünket. Eleve elrendeltség van vagy szabad akarat? Vagy mindkettő? Nekem személy szerint az utóbbi a legelfogadhatóbb!

A mitológiai történetek arra utalnak, hogy létezik a determináció. Az élet mégsem az egyén kezében van. Isteni minőséget tükröz az élet és halál kérdésköre. A párkák (Nona, Decima, Morta) a római moirák megfelelői, a sorsistennők, akik fonják, kimérik, majd elvágják az ember életfonalát. Mérhetetlen tisztelettel boruljunk le azon isteni erők előtt, melyek pont ott, akkor és azt képesek hozni az életembe, melyre leginkább szükségem van!

A sors megértése elválaszthatatlan a karma fogalmától, mely hindu eredetű kifejezés. Tettet jelent, s a tettek által szövődött sorsot. Az ok és visszahatás törvényét. Tetteink következményeivel való találkozást, mely szerint a jelenünket a múltunkkal teremtettük meg, s ugyanígy a jelenben alapozzuk meg a jövőnket. A léleknek újra meg kell születnie az anyagi világban, hogy élvezze, vagy elszenvedje tetteinek gyümölcsét. Mindenki maga teremti meg saját karmáját, sorsát annak a vágyának köszönhetően, hogy meghatározott módon élvezni akarja ezt a világot. Az élet célja az, hogy önismeret és spirituális fejlődés során megszabaduljunk ettől a karmától, s ezzel felszabaduljunk az ismétlődő születés és halál körforgásából, a szamszárából.

A görög mitológiában Kronosz története emlékeztet bennünket erre leginkább. Asztrológiai, illetve római megfelelője Szaturnusz, aki erőszakkal és jogtalanul ragadja magához a hatalmat, s később fia ugyanúgy letaszítja őt „trónjáról”, miképpen ő tette azt apjával. Ez a sors törvénye, azt kapjuk vissza, amit adunk! Hétköznapi emberként fájdalomból és veszteségből tanulunk. Ezért Szaturnusz nyomában nehéz élethelyzetek, félelem, gátlás, görcs és önbizalomhiány jár. Ilyenkor átértékeljük életünket, számba vesszük teendőinket. Életünk értelméről vallott felfogásunk változik meg.

Szaturnusz látszólag könyörtelenül, élethelyzeteken keresztül segít, hogy beteljesítsük a sorsunkat. A jelzéseit azonban elküldi felénk! Kopogtatnak életünkben az istenek képében megformált erők, kérnek, tanítanak, illetve hoznak valamit. Mitológiai történetek, mint a lélek meséi, közelebb hozzák az ember számára jelentésüket. Ha megértjük és elfogadjuk, együttműködést élhetünk meg az isteni erőkkel, ezáltal önmagunkkal, sorsunkkal.

Az asztrológiában az ekliptika általánosan ismert csillagképei az ember karmikus körforgásának szimbólumai. A 12 csillagkép a körforgást, ciklikus visszatérést, míg a rejtett (hagyományos asztrológia által nem tanított) 2 csillagkép a Kígyótartó és a Nimród (Orion), mint beavató csillagkép a kilépés, kiemelkedés útját mutatja meg. A tapasztalatok hőjében átizzott ösztönerőket kézben tartva híd (Hermész!) épül a szellemi dimenziókba, vállalva és beteljesítve spirituális küldetésünket.

A szinkronicitás valódi értelme: összhangban lenni a sorsommal. Az asztrológiát értők számára a nagy kozmikus óra mutatói, a planéták jelzik az időminőség aktualitását az egyéni életben. E több évezredes hagyománnyal bíró divinációs eszköz (a tarot és ji-king mellett) hatékony segítséget ad életünk vezetéséhez. Segíti a sorsom eleve elrendelt kereteinek megértését, elfogadását, s a keretek adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását.

Azt, amit C. G. Jung nagyszerűen összefoglal a következő mondatával:
„A személyes akarat szabadsága az a képesség, hogy tiszta szívvel azt tegyük, amit tennünk kell.”
Az intuitív oldalunk várakozik! A lélek nyelve nyitott, hogy értő fülekre találjon bennünk. Ébresszük fel az emlékezésen keresztül a bennünk rejlő ősi tudást! A mai, viharos kor megköveteli, hogy egyre inkább hétköznapjaink részévé tegyük az intuitív gondolkodást is. A sorsunk jeleit ma is kiolvashatjuk a fejünk felett levő csillagábrából!
 
Szükségszerű a metanoia, a megfordulás, az anyagi és fogyasztói értékrend gyökeres átalakítása, a mértékletesség, mely nélkül nincs szellemi út, beavatás, bölcsesség. Szellemi fejlődés nem következhet be az anyagi értékrend átminősítése nélkül. Minél inkább visszaéltünk szellemi erőinkkel, azt az anyag szolgálatába állítottuk, annál erősebb a tükör, s a következményekkel való szembesülés, melyet sorserőként, válságként tapasztal a ma élő ember.
 
Minden válság egyéni és kollektív szinten is, az azt megelőző életszakasz mérlege. Ezzel találkozunk mostanában, de kevesen látják az idők valódi jeleit! A gondolkodásváltás megelőzi a spirituális fejlődést, „dimenzióugrást”. Ahogy kicsiben, úgy nagyban is, tehát az egyén szintjén éppúgy meg kell történjen, ahogyan a kollektív síkokon.

Ezt a folyamatot igyekszem minden tudásommal és elhivatottságommal segíteni ott és akkor, ahogy elrendeltetett!

 


Írta: Oláhné Mednyánszki Krisztina, okleveles asztrológusKapcsolódó információk

Cikkek

Magyarságunk jövője
Modern Magyar Medicina
Az előttünk álló évek
A Halak hava 1. rész
Sors és szinkronicitás II.

       

Események

Tájékoztató asztrológia képzésről
Pszicho-asztrológia oktatás Debrecenben
Merre tovább kis hazánk?-Köztársaságunk „születésnapi” szolár elemzése
Asztrológia oktatás Debrecenben-Távoktatásban is!
ASZTROLÓGIA OKTATÁS DEBRECENBEN! TÁVOKTATÁSBAN IS!

Szakértők

Termékek

 
  HIRDETÉS

 
 

   Regisztráció szakértőknekSzakértői bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó


Elfelejtett jelszó
Regisztráció

 
  HIRDETÉS

 
 

Kiemelt partnerek - Ha információra vágysz...

 
  HIRDETÉS

 
 

Címkék

  HÍD Program HÍD Egészségkártya

 

 

Rólunk        GY.I.K.       Felhasználói feltételek       Impresszum        Kapcsolat        Médiaajánlat        RSS